อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองตรัง
กรมการปกครอง
รัฐบาลไทย
วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์สารสนเทศฯ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานงบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดิน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พัฒนาชุมชน
ฟังเพลง ดูทีวี
ตรวจสลาก
ส่งข้อความเข้ามือมือ
จังหวัดตรัง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดตรัง
ตรังโซนดอทคอม
คุยกับคุณเชาว์
Powered By : CJWORLD.CO.TH
 
 
 
 
 
 
ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน 2564
 
จำนวนหนังสือ 389 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ฝ่ายความมั่นคง
ตง 0418/ว 5725
2 ธันวาคม 2564
02 ธ.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ตง 0418/ว 5712
2 ธันวาคม 2564
02 ธ.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ตง 0418/ว 5682
1 ธันวาคม 2564
02 ธ.ค. 2564
ฝ่ายความมั่นคง
ตง 0418/ว 5677
30 พฤศจิกายน 2564
01 ธ.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ขอเชิญประชุม [อ่าน 42 คน]
ตง 0418/ว 5613
25 พฤศจิกายน 2564
01 ธ.ค. 2564
งานสำนักงานอำเภ
ขอเชิญประชุม [อ่าน 52 คน]
ตง 0418/ว 5671
30 พฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564
สำนักงานอำเภอ
ตง 0418/ว 5605
25 พฤศจิกายน 2564
29 พ.ย. 2564
อำนวยความเป็นธร
ตง 0418/5623
25 พฤศจิกายน 2564
29 พ.ย. 2564
งานสำนักงานอำเภ
ตง 0418/ว 5628
26 พฤศจิกายน 2564
29 พ.ย. 2564
งานสำนักงานอำเภ
ตง 0418/ว 5627
26 พฤศจิกายน 2564
29 พ.ย. 2564