อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองตรัง
กรมการปกครอง
รัฐบาลไทย
วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์สารสนเทศฯ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานงบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดิน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พัฒนาชุมชน
ฟังเพลง ดูทีวี
ตรวจสลาก
ส่งข้อความเข้ามือมือ
จังหวัดตรัง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดตรัง
ตรังโซนดอทคอม
คุยกับคุณเชาว์
Powered By : CJWORLD.CO.TH
 
 
 
 
 
 
ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน 2565
 
จำนวนหนังสือ 231 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงานสำนักงา
ตง 0418/ว 1664
26 พฤษภาคม 2565
27 พ.ค. 2565
สำนักงานอำเภอ
ตง 0418/ว 1649
25 พฤษภาคม 2565
25 พ.ค. 2565
สำนักงานอำเภอ
เชิญประชุม [อ่าน 47 คน]
ตง 0418/ว 1651
25 พฤษภาคม 2565
25 พ.ค. 2565
อำนวยความเป็นธร
ตง 0418/ว 1633
25 พฤษภาคม 2565
25 พ.ค. 2565
ฝ่ายความมั่นคง
ตง 0418/ว 1612
24 พฤษภาคม 2565
24 พ.ค. 2565
ฝ่ายความมั่นคง
ตง 0418/ว 1611
24 พฤษภาคม 2565
24 พ.ค. 2565
ฝ่ายความมั่นคง
ตง 0418/ว 1610
24 พฤษภาคม 2565
24 พ.ค. 2565
ฝ่ายความมั่นคง
ตง 0418/ว 1609
24 พฤษภาคม 2565
24 พ.ค. 2565
สำนักงานอำเภอ
ตง 0418/ว 1601
23 พฤษภาคม 2565
24 พ.ค. 2565
สำนักงานอำเภอ
ตง 0418/ว 1597
23 พฤษภาคม 2565
24 พ.ค. 2565