ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือน ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 มี.ค. 2564
2 ประกาศอำเภอปะเหลียน เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
25 ก.ย. 2563
3 ประกาศฯรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อจัดจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
708
17 ก.ย. 2563
4 ประกาศอำเภอปะเหลียน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
27 ส.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรังปรุงอาคารที่ว่าการอำภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 มี.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม (หลังเดิม) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 มี.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังในตำบล หมู่ที่ 1 หนองนกวัว ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ก.ย. 2562
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงรียนตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
33
12 ก.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยสิดิงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ม.4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 ก.ย. 2562
10 ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองหนองหว้า ม.4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26