สถานการณ์COVID-19 ในพื้นที่
กิจกรรม : สรุปการฉีดวัคซีนอำเภอปะเหลียน

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    อำเภอปะเหลียนสรุปการฉีดวัคซีนทั้งหมด 2,010 คน - กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 1,387 คน - กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยง จำนวน 623 คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564   อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**