กิจกรรม : ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯลฯ

รายละเอียด :
     วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดอำเภอ กำนันทุกตำบล และ คณะทำงานอำเภอปะเหลียนฯ การจัดประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม อ.ปะเหลียน (ชั้น 2)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**