กิจกรรม : ประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังเล็ก)


รายละเอียด :
    วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังเล็ก) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และปลัดอำเภอเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้อำเภอปะเหลียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**