กิจกรรม : ออกตรวจตราติดตามและแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตลาดดนัดบ้านนา


รายละเอียด :
     วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมาน เดชอรัญ หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านนา/ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนา เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอสม.ในพื้นที่ตำบลบ้านนา ออกตรวจตรา ติดตาม และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ตลาดนัดบ้านนา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้กำชับผู้ประกอบการตลาดนัดตรวจสอบการกำหนดให้มีทางเข้า – ออก ที่ชัดเจน ๑ ช่องทาง แยกทางเข้าและทางออกคนละช่องทาง โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อพ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกคนให้เป็นปัจจุบัน ได้ตรวจสอบการคัดกรอง พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในตลาด ด้วย Antigen Test Kits (ATK) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แล้วให้สวมถุงมือตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กำจัดขยะอย่างเป็นระบบในแต่ละวัน และทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสบริเวณแผงของตนทุกแผงหลังปิดตลาด อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พบว่าประชาชนได้ใส่หน้ากาก 100% ในขณะที่ใช้บริการในตลาดนัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**