กิจกรรม : ออกตรวจตราติดตามแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก่ตลาดนัดหน้า อบต.ปะเหลียน


รายละเอียด :
     วันที่ 10 มิ. ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ นายสุวิรุณ เยาว์นุ่น หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลปะเหลียน/ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. บ้านหนองเอื้อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน สมาชิก อส. และ อสม.ในพื้นที่ตำบลปะเหลียน ออกตรวจตรา ติดตาม และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ตลาดนัดหน้า อบต.ปะเหลียน ต.ปะเหลียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**