กิจกรรม : ออกตรวจตรา ติดตาม แนะนำโรงงาน และสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน


รายละเอียด :
    วันที่ 8 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปะเหลียน ได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ แดงสมุทร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปะเหลียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และ ผอ.รพ.สต.บ้านนา ออกตรวจตรา ติดตาม แนะนำโรงงาน และสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**